Ny præst til Kongeåpastoratet

Stor glæde

I begyndelsen af juni sprang der en champagneprop i Darum!

Det var dén aften, hvor menighedsrådet ringede for at fortælle mig, at jeg skulle være den nye præst i Kongeåpastoratet. Champagnen er drukket, men glæden er stadig lige stor!

Siden juni måned er der allerede sket mange ting. Jeg har forladt embedet i Bov, har pakket et utal af flyttekasser og er flyttet sammen med Thea Laukamp, der er sognepræst i Darum. Vi har fået bøger og tallerkner på plads og er glade for at kunne dele hverdagen med hinanden i Darum præstegård. Heldigvis er der ikke langt fra Darum til Gredstedbro, Jernved og Hjortlund, hvor jeg nu skal have mit virke.

Det begyndte søndag, d. 16. juli, hvor jeg blev indsat i Hjortlund kirke af domprovsten. Det var en festlig dag, hvor FDF’erne stod fanevagt og mange var mødt op for at hilse på og byde velkommen. Jeg fik en fornemmelse af, at her er der godt at være! – og jeg vil gerne benytte lejligheden til at sige tak til alle, der var med til gøre dagen til noget særligt.

Nu hvor sommeren går på hæld, begynder så hverdagen at kalde – også i kirken, hvor der her i efteråret er mange ting at se til: foredragsaftener, høstgudstjeneste, konfirmander, reformationsjubilæum og de mange almindelige søndagsgudstjenester. Alt dét glæder jeg mig til at tage del i sammen med jer.

Alt er jo så nyt

For det er jo ikke kun bøgerne, tallerknerne og sengetøjet, der skal pakkes ud og lægges på plads. Der er også så mange andre ting, der skal lægges på de rette hylder og have sin plads. Alle indtryk, menneskemøder, nye opgaver og forventninger – alt dét skal jeg i nærmeste fremtid forsøge at få et overblik over. Og det tager tid. Alt er jo stadig så nyt. Der er meget, jeg endnu ikke ved om sognene, så mange historier, jeg skal have fortalt, og så mange mennesker, jeg endnu har til gode at møde. Som jeg nævnte i min tale ved indsættelsen, så er et sogn på sin vis som ét stort puslespil, hvor brikkerne passer nøjagtig med hinanden, og hvor hver brik på sin plads sørger for, at der er sammenhæng i billedet. Jeg skal billedligt talt ud at samle brikker til det puslespil, som udgør Jernved og Hjortlund sogne. Og hen ad vejen, brik for brik, skal det nu blive min første opgave at lære sognene at kende. Jeg håber, at I vil hjælpe mig på vej.

Tøv ikke med at ringe!

Jeg vil dog også gerne løfte lidt af sløret for, hvem jeg er. Mit navn er Kevin Asmussen, og jeg er 37 år gammel. Jeg er født og opvokset i Bov sogn – helt nede ved den dansk-tyske grænse. Det stod ikke skrevet nogle steder, at jeg en dag skulle blive præst. Mit barndomshjem bar præg af en tilknytning til kirken, som de fleste danskere har. Men på et tidspunkt i min ungdom fik jeg øjnene op for, hvilken skattekiste af vedkommende historier, Bibelen er fuld af. Jeg valgte derfor at læse teologi på Aarhus Universitet, hvorfra jeg dimitterede i 2007. Jeg fik hurtigt embede i Kværs sogn, ved Gråsten, og senere i Løjt sogn, nord for Aabenraa, inden jeg kom hjem igen til min barndomskirke i Bov i 2014.

Undervejs blev jeg far til fem dejlige unger i alderen 6-13 år.

Jeg havde egentlig ikke forestillet mig, at jeg skulle skifte embede, men mit liv slog en kolbøtte, da jeg blev skilt og senere mødte Thea. Der skulle derfor ikke megen betænkningstid til, da embedet i Kongeåpastoratet blev ledigt.

Da jeg besøgte menighedsrådene og kirkerne i forbindelse med min ansøgning, fik jeg et rigtig godt indtryk. Dét, der særligt tiltalte mig, var sognenes forholdsvis beskedne størrelse, hvor man som præst naturligt kommer i berøring og samtale med mange forskellige mennesker i alle aldersgrupper. Det er dét, jeg allerbedst kan lide ved at være præst.

Og derfor håber jeg, at tiden tillader, at jeg kan være tilstede i sognet – også i sammenhænge uden for kirken. Tøv derfor ikke med at ringe, hvis du har brug for et besøg!

Ved siden af det almindelige præsteembede er jeg også flyverpræst, dvs. jeg er præst ved Flyvevåbnet i Forsvaret. Det betyder, at jeg nogle uger hvert år er på kursus eller med på øvelser. På sigt vil jeg sandsynligvis også blive udsendt for en længere periode.

I min fritid kan jeg godt lide at gå i haven – for når så meget i det daglige foregår i hovedet er det skønt at bruge hænderne. Og i Darum præstegård er der heldigvis en stor have at boltre sig på!

Hvor bor præsten?

I forbindelse med præsteskiftet er Jernved og Hjortlund sogne sammen med Vilslev og Hunderup sogne blevet til ét stort pastorat, som vi kalder Kongeåpastoratet. Det betyder, at sognepræst Ole Witte Madsen og jeg i fællesskab er præster for alle kirker i sognene. I det daglige vil vi dog stadig fordele arbejdet sådan, at Ole Madsen fortrinsvis passer Vilslev og Hunderup kirker, mens jeg passer Gredstedbro, Jernved og Hjortlund kirker. Men det giver grundlag for mere samarbejde – også mellem menighedsrådene.

Da stillingsopslaget til den nye præstestilling skulle skrives, valgte man at opgive bopælspligten med tanke på at sælge præsteboligen i Jernved. Af den grund bor jeg ikke i Jernved og Hjortlund sogne, men i Darum. Derfor er jeg i gang med at få mig indrettet med kontor i Sognehuset, hvor jeg vil arbejde noget af tiden. Jeg er dog aldrig længere væk end et ring til telefonen!

Kevin Asmussen, sognepræst

Friluftsspil ved Riber Kjærgård

Reformationen i Vilslev-Hunderup

Fredag, d. 25. august kl. 19 v/ Riber Kjærgård,

lørdag, d. 26. august kl. 19 v/ Riber Kjærgård og

søndag, d. 27. august kl. 15 v/ Riber Kjærgaard:

REFORMATIONEN I VILSLEV-HUNDERUP – et lokalhistorisk skuespil år 1500-1700 i 7 scener. Forfatter: Roll Præstegaard. Instruktion: Sigfred Bjerrum. Billetpris kr. 50,- for voksne, børn under 15 år gratis. Billetter skal forudbestilles, der er 150 pladser pr. forestilling.