Menighedsråd

Menighedsråd i Kongeåpastoratet

Et menighedsråd er bestyrelsen for sognets kirke. Menighedsrådet består af personer fra lokalområdet, og er helt almindelige borgere og medlemmer af folkekirken. Præsten er født medlem af menighedsrådet.

I fællesskab skal menighedsråd og præst sørge for et godt kirkeliv i sognet, og det betyder bl.a. at kirken skal være relevant for  sognets borgere, og at kristendommen bliver levende til stede i området. Det kan gøres på mange forskellige måder, men det vigtigste er, at sogn og kirke møder hinanden på kryds og tværs. Derfor har vi også en ambition som menighedsråd at være aktive medspillere dermed indgå naturligt som en del af lokalsamfundet.