Vielse og kirkelig velsignelse

Kærlighedens ramme er vielse. Vielsen i kirken er noget helt særligt, og der skal tages hensyn til mange detaljer.

Betingelsen for at blive gift i en af Kongeåpastoratets 5 kirker er, at I har bopæl i pastoratet eller har en tilknytning til kirkerne. Desuden skal mindst en af jer være medlem af folkekirken.

Fra kommunen skal I have udstedt en prøvelsesattest, som dokumenterer, at I opfylder betingelserne for at blive gift med hinanden. Prøvelsesattesten afleveres til vielsesmyndigheden, dvs. den præst, som skal vie jer.

Inden vielsen har I en samtale med den præst, der skal foretage vielsen, hvor I bl. a. gennemgår vielsesritualet og vælger salmer.

Kirkelig velsignelse. Er I allerede blevet viet på rådhuset, kan I få kirkelig velsignelse. Ritualet for den kirkelige velsignelse minder om vielsesritualet.

Navneændring på bryllupsdagen: Ægtefæller beholder deres egne navne i forb. med vielsen; men ønsker I at få samme efternavn og eventuelt mellemnavn på bryllupsdagen, kan I søge om navneændringen på https://www.borger.dk/

Læs mere her.

 

Hvis man ønsker, at kirken skal pyntes med blomster til vielsen, kontakter man kirkens graver for at aftale nærmere.

Læs mere om, hvad I skal huske i forbindelse med vielse.

Gode links med gode svar

Hvilket sogn bor du i? - Find dit sogn her  

Information om personregistrering, navne (navngivning, ændring m.m.), fødselsanmeldelse, faderskab (bl.a. omsorgs- og ansvarserklæring), dødsfald, ægteskab. Blanketter og digitale muligheder - SE HER

Bestilling af attester m.m.  Se her  

Tilladte navne, navngivning og navneændring.  Se her 

Om de kirkelige handlingers ritualer og indhold m.m.  Se her