Medarbejdere ved Vilslev kirke

Ole Witte Madsen

SOGNEPRÆST (KIRKEBOGSFØRER)
Ole Witte Madsen
Vilslevvej 67
Vilslev
6771 Gredstedbro

Sikker henvendelse
om@km.dk
75431059
Træffes alle dage undtagen om mandagen, som er fast fridag. Her henvises til sognepræst Katrine Gaub på tlf. 75 43 50 34.

Katrine Gaub

SOGNEPRÆST
Katrine Gaub
Andelsgade 2
6771 Gredstedbro

Sikker henvendelse
kg@km.dk
75435034
Træffes alle dage undtagen om fredagen, som er fast fridag. Her henvises til sognepræst Ole Madsen på tlf. 75 43 10 59.

Andre medarbejdere

GRAVER
Jørn Thorlund Friis
vilslevkirke@bbsyd.dk
51260290

GRAVERMEDHJÆLPER
Mona Sørensen
mas@bbsyd.dk
60846134

KIRKESANGER
Hanne Præstegaard
hanne@priestyard.dk
26391240

ORGANIST
Dorte Grangård Olesen
dortegrangaard@gmail.com
21743010

REGNSKABSFØRER
Viggo Mogensen
Ll Roagervej 5
6760 Ribe
vmbogforing@live.dk
75443360