Konfirmation

Konfirmation betyder bekræftelse

Konfirmation er den kirkelige handling, hvor Gud bekræfter det løfte, han gav ved dåben, og konfirmanden modtager konfirmationsvelsignelsen. Gennem bønner og velsignelsen gentages Guds løfte fra dåben om at følge konfirmanden med sin kærlighed gennem hele livet - ja, til verdens ende.

Find datoerne for konfirmationer mange år frem herunder.

Man skal ikke nødvendigvis være bosat i Kongeåpastoratets sogne for at gå til præst her.

Indskrivning
Inden man kan blive konfirmeret, skal man indskrives til et konfirmationsforløb. Blanketten fås hos den præst, der skal forestå konfirmationen. Blanketten kan man udfylde online eller i hånden, og den skal afleveres til præsten.

Konfirmandtilmelding
Klik nedenfor for at tilmelde dit barn til konfirmationsforberedelse og konfirmation med NemID.

TILMELD DIT BARN

Du kan tilmelde dit barn mellem 1. april og 30. september året før konfirmationen.
Ved fælles forældremyndighed skal begge forældre give samtykke til tilmeldingen.
Hvis du ønsker at tilmelde dit barn senere, eller har brug for hjælp, så kontakt os her (link).

Læs mere om, hvad I skal huske i forbindelse med konfirmation.

Konfirmandforløbet: Konfirmanderne skal lære Fadervor (se video og tekst) samt trosbekendelsen (se video og tekst). Desuden skal de gå til gudstjeneste 12 gange og kan også få opgaver i forbindelse med gudstjenester.

Hvornår afholdes konfirmation – i fremtiden?

Konfirmation 2024   Konfirmation 2025 Konfirmation 2026 Konfirmation 2027 Konfirmation 2028

Søndag d. 28. april

Kl. 11 i Jernved
Kl. 9.30 i Hjortlund
Kl. 10 i Vilslev


Søndag d. 5. maj

Kl. 10 i Gredstedbro
Kl. 10 i Hunderup

 

Søndag d. 27. april

Kl. 10 i Vilslev
Kl. 9.30 i Jernved
Kl. 11 i Hjortlund


Søndag d. 4. maj

Kl. 10 i Hunderup
Kl. 10 i Gredstedbro

 

Søndag d. 26. april 

Kl. 10 i Vilslev
Kl. 11 i Jernved
Kl. 9.30 i Hjortlund

 

Søndag d. 3. maj

Kl. 10 i Hunderup
Kl. 10 i Gredstedbro

 

Søndag d. 25. april

Kl. 10 i Vilslev
Kl. 9.30 i Jernved
Kl. 11 i Hjortlund


Søndag d. 2. maj

Kl. 10 i Hunderup
Kl. 10 i Gredstedbro

 

Søndag d. 30. april

Kl. 10 i Vilslev
Kl. 11 i Jernved
Kl. 9.30 i Hjortlund


Søndag d. 7. maj

Kl. 10 i Hunderup
Kl. 10 i Gredstedbro

Hvor holdes konfirmationsforberedelsen?

Vi holder som regel konfirmationsforberedelse i Sognehuset (Gredstedbro), Klublokalet (Hunderup) og konfirmandstuen (Vilslev). Undervisningen følger i store træk skolens kalender i forhold til ferie og fridage. Præsterne planlægger forløbet for konfirmationsforberedelse sammen med skolerne.

Konfirmationsforberedelse for unge i Gredstedbro, Jernved og Hjortlund holdes i Sognehuset, (Andelsgade 2, 6771 Gredstedbro)
Konfirmationsforberedelse for unge i Hunderup og Sejstrup holdes i Klublokalet (Kjærgårdsvej 9, 6740 Bramming)
Konfirmationsforberedelse for unge i Vilslev og Jedsted holdes i konfirmandstuen (Vilslevvej 67, 6771 Gredstedbro)
Der kan forekomme ændringer i forhold til undervisningssteder.
Uddybende info om konfirmation
Før konfirmationsforberedelsen skal konfirmanden indskrives. Sognepræsten plejer at invitere til møde om indskrivning og information om konfirmationsforberedelse.

Kan jeg få økonomisk hjælp til at holde konfirmation?
Kontakt dit lokale menighedsråd og hør nærmere.

Gode links med gode svar

Hvilket sogn bor du i? - Find dit sogn her  

Information om personregistrering, navne (navngivning, ændring m.m.), fødselsanmeldelse, faderskab (bl.a. omsorgs- og ansvarserklæring), dødsfald, ægteskab. Blanketter og digitale muligheder - SE HER

Bestilling af attester m.m.  Se her  

Tilladte navne, navngivning og navneændring.  Se her 

Om de kirkelige handlingers ritualer og indhold m.m.  Se her