Dåben er en gave

Dåb 

Dåben i Kongeåpastoratets kirker finder normalt sted som en del af den almindelige søndagsgudstjeneste. 

Du kan som udgangspunkt få dåb i den kirke i det sogn, som du bor i, eller i en kirke hvor du har en tilknytning. Både spædbørn, større børn og voksne kan blive døbt. 
 
Ønsker I som forældre at få jeres barn døbt i en af Kongeåpastoratets kirker, skal I henvende jer til sognepræst Ole Witte Madsen eller sognepræst Katrine Gaub (link til vores kontaktoplysninger). Her aftaler I dåbsdato, meddeler barnets navn samt navn og adresse på 2 til 5 faddere. Herudover aftaler I en tid for en dåbssamtale. 

 

Gode links med gode svar

Hvilket sogn bor du i? - Find dit sogn her  

Information om personregistrering, navne (navngivning, ændring m.m.), fødselsanmeldelse, faderskab (bl.a. omsorgs- og ansvarserklæring), dødsfald, ægteskab. Blanketter og digitale muligheder - SE HER

Bestilling af attester m.m.  Se her  

Tilladte navne, navngivning og navneændring.  Se her 

Om de kirkelige handlingers ritualer og indhold m.m.  Se her